Velkommen til Fuglebakkekvarterets Grundejerforening

Foreningen

Fuglebakkekvarterets Grundejerforening er stiftet i 1983. Foreningen bygger på frivilligt medlemskab i modsætning til mange andre grundejerforeninger.

Hvad arbejder vi med?

Foreningen arbejder med små og store sager - blandt de sager vi har arbejdet med, kan nævnes:

Bevarende lokalplan for området

Trafikregulering

Fornyelse af fortove og veje

Kabel-TV

Fjernvarme

Kontakt til kommunalbestyrelse m.v.

Følge med i kommunale sager af in­teresse for kvarteret

Herudover behandler vi en række mindre sager, som medlemmerne henvender sig med.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi